شاه نشین
ذکرخانه
معرفی

معرفی


ایران از نخستین کشورهایی است که مردمان آن آگاه به علم شهرسازی و سد سازی و مهندسی بوده اند.چنانکه این سرزمین دارای سابقه ای 7000 ساله می باشد.پس می توان تکامل معماری را در بناهای بجا مانده از دوران قبل مشاهده نمود. در بنای قدیمی سرای عطار چند ویژگی بارز که خاص معماری مناطق گرم و خشک بوده در این بنای دوره قاجار ، رعایت شده که به آن ارزش و اعتباری خاص بخشیده بود.

ادامه مطلب

اهدافهمچنان که در ساخت بخش های مختلف مجموعه فرهنگی سرای عطار از تفکرات
شیخ فریدالدین عطار الهام گرفت شده است، به برکت کلام عطار که گفت: "ما را هفت
وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است"، هفت هدف برای این مجموعه فرهنگی تعریف شده است.

ادامه مطلب
اهداف