زورخانه

زورخانه

ورزش باستانی یا زورخانه ای از کهن ترین ورزشهای جهان بوده که بعنوان قدیمی ترین ورزش بدنسازی نیز شناخته شده است. این ورزش یکی از سنگین ترین ورزشها محسوب شده و حرکات آن را با ابزار و یا بدون ابزار ورزشی انجام می دهند.

آئین های پهلوانی و زورخانه ای به کوشش فدراسیون ورزشی ایران و همکاری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در 25 آبان ماه سال 1389 در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت جهانی رسید. تاریخچه این ورزش به دوران باستان می رسد. چنانکه در متون باستانی تاکید فراوان بر انجام حرکات ورزشی و آمادگی جسمانی جهت مبارزه با اهریمن و یاری رساندن به اهورا مزدا شده است.حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز در شاهنامه به پهلوانان و آئین پهلوانی پرداخته و ضعف فرد را نکوهش نموده است.
مرحوم حاج مهدی تباشیری از پهلوانان صاحب زنگ و پیشکسوتان و ورزشکاران نامی ورزش پهلوانی و قدمای کشتی زورخانه ای اصفهان بوده و بسیار شهرت دارند. فرزندان ایشان نیز همانند پدر از شیفتگان ورزش باستانی بوده و یک تن از ایشان به نام حاج حیدر از پهلوانان صاحب زنگ به شمار می آید.حاج حیدر تباشیری متولد 1308 نیز از کشتی گیران صاحب نام اصفهان و ایران بودند.این پهلوانان از ورزشکاران صاحب زنگ بوده و عنوان پهلوانی را همچون مرام و مسلک پهلوانی ، به دنبال خود داشته اند.حاج مهدی تباشیری در زورخانه انصاری واقع در خیابان عبدالرزاق به این امر مهم می پرداختو تا زمانی که توانایی داشت، لحظه ای از ورزش غافل نشده و آئین فتوت و جوانمردی را به جوانان و خصوصا فرزندانش آموخت. با توجه به این پیشینه و کسب افتخارات ورزشی . در بنای سرای عطار محلی برای ورزش درنظر گرفته و در طبقه 2 ، فضایی مناسب به این امر اختصاص داده ، تا در آن به ورزش باستانی پرداخته شود. این مکان همانند بخش های دیگر بنا دارای تزئینات منحصر بفردی در دیوارها و سقف بوده و گود آن دایره طراحی و ساخته شده و جایگاهی نیز برای مرشد به همراه سیستم صوتی و فضایی مناسب برای تماشاچیان درنظر گرفته شده است. در ک نار زور خانه نیز محلی برای بدنسازی با لوازم پیشرفته و مدرن ، تجهیز گردیده تا دیگر ورزشکاران بتوانند با استفاده از آنها ، ورزش نمایند.

مشاهده تور مجازی

تصاویر مرتبط