اهداف مجموعه فرهنگی سرای عطار

به برکت کلام عطار که گفت "ما را هفت وادی در ره است ، چون گذشتی هفت وادی درگه است "، اهداف زیر برای این مجموعه فرهنگی  تعریف شده است:


 
  • انجام امور نیکوکاری به نحوی که رعایت کرامت انسانی در آن منظور شود.
  • برگزاری جشن های اعیاد و مراسم ملی ، مذهبی و فامیلی
  • امور فرهنگی ، آموزشی و ورزشی
  • جلسات خانوادگی ، قرض الحسنه ، قرائت و تفسیر قرآن
  • امور هنری ، سمینارهای علمی – ادبی و همایش ها
  • حمایت از کودکان بی سرپرست
  • خدمات ویژه ، تشریفات و اجرای سایر اموری که بتواند به رفاه و سعادت عموم مردم کمک کند.