شاه نشین

شاه نشین

این اتاق دارای تزیینات خاص بوده و دیوارها و سقف و اطراف شومینه با گچبری های نفیس و رنگ آمیزی مزین گردیده است.یک پنجره بزرگ ( ارسی ) با شیشه های رنگی و درهای کشویی رو به بالا و الحاقات مربوطه ( یراق) به صورت سه دری یا پنج دری ، رو به حیاط نصب گردیده که زیبایی بنا را دو چندان می نماید.

در مقابل شاه نشین حوض آبی نیز ساخته شده تا جریان هوای سرد و مرطوب به داخل بنا راه پیدا کند. ضمن اینکه انعکاس نور خورشید و بازتاب آن بر روی شیشه های رنگی ارسی ، فضای زیبا و رویایی را در داخل ایجاد می نماید.کاربری این مکان ، جهت اقامت بزرگ خانه و یا پذیرایی از میهمان می باشد.در سرای عطار ، بنای شاه نشین با رعایت اصول معماری ایرانی در همان محل قدیم ساخته و اتاق های کناری نیز به آن افزوده شده تا فضایی وسیع تر و یکپارچه به جهت از پذیرایی از میهمانان ایجاد گردد. پس از ورود به شاه نشین در قسمت روبرو با نیم گنبدی مواجه شده که با مقرنس کاری و گچبری و لایه چینی مزین گردیده و قاب آئینه ای چوبی منقش به گل و مرغ و مینیاتور به سبک قاجار با رنگ های غالب سبز و قرمز و جعبه ای حاوی قرآن مجید در جلو آن قرار داده شده است.سقف قسمت مرکزی شاه نشین با هفت گنبد ( یک گنبد بزرگ و شش گنبد کوچک ) پوشانده شده که گنبدهای کوچکتر با نقوش و گچبری ها تزیین یافته و گنبد بزرگتر خود دارای هفت حلقه بوده که هر چه به انتها نزدیک تر می شود ، جمع تر شده و قسمت هفتم نیز ، مرکز گنبد را نمی پوشاند.تمامی هفت گنبد بزرگ و کوچک به نوعی با فضای بالاتر ارتباط داشته و هیچ کدام به طور کامل بسته نیستند ( حالت ارتباط با ماوراء).
این هفت گنبد و نیز هفت حلقه گنبد بزرگ مرکز ، بیانگر هفت شهر و هفت درگه یا به عبارتی دیگر هفت خان است که با طی کردن هر کدام از این حلقه ها در نهایت انسان به بالاترین نقطه دست می یابد.

مشاهده تور مجازی

تصاویر مرتبط