شاه نشین

شاه نشین

این اتاق دارای تزیینات خاص بوده و دیوارها و سقف و اطراف شومینه با گچبری های نفیس و رنگ آمیزی مزین گردیده است.یک پنجره بزرگ ( ارسی ) با شیشه های رنگی و درهای کشویی رو به بالا و الحاقات مربوطه ( یراق) به صورت سه دری یا پنج دری ، رو به حیاط نصب گردیده که زیبایی بنا را دو چندان می نماید.

در مقابل شاه نشین حوض آبی نیز ساخته شده تا جریان هوای سرد و مرطوب به داخل بنا راه پیدا کند. ضمن اینکه انعکاس نور خورشید و بازتاب آن بر روی شیشه های رنگی ارسی ، فضای زیبا و رویایی را در داخل ایجاد می نماید.کاربری این مکان ، جهت اقامت بزرگ خانه و یا پذیرایی از میهمان می باشد.در سرای عطار ، بنای شاه نشین با رعایت اصول معماری ایرانی در همان محل قدیم ساخته و اتاق های کناری نیز به آن افزوده شده تا فضایی وسیع تر و یکپارچه به جهت از پذیرایی از میهمانان ایجاد گردد. پس از ورود به شاه نشین در قسمت روبرو با نیم گنبدی مواجه شده که با مقرنس کاری و گچبری و لایه چینی مزین گردیده و قاب آئینه ای چوبی منقش به گل و مرغ و مینیاتور به سبک قاجار با رنگ های غالب سبز و قرمز و جعبه ای حاوی قرآن مجید در جلو آن قرار داده شده است.سقف قسمت مرکزی شاه نشین با هفت گنبد ( یک گنبد بزرگ و شش گنبد کوچک ) پوشانده شده که گنبدهای کوچکتر با نقوش و گچبری ها تزیین یافته و گنبد بزرگتر خود دارای هفت حلقه بوده که هر چه به انتها نزدیک تر می شود ، جمع تر شده و قسمت هفتم نیز ، مرکز گنبد را نمی پوشاند.تمامی هفت گنبد بزرگ و کوچک به نوعی با فضای بالاتر ارتباط داشته و هیچ کدام به طور کامل بسته نیستند ( حالت ارتباط با ماوراء).
این هفت گنبد و نیز هفت حلقه گنبد بزرگ مرکز ، بیانگر هفت شهر و هفت درگه یا به عبارتی دیگر هفت خان است که با طی کردن هر کدام از این حلقه ها در نهایت انسان به بالاترین نقطه دست می یابد.

تصاویر مرتبط