دسته بندی : برنامه ها

جشن رونمایی از جلد اول کتاب «آوای نی»1402/12/24

جشن رونمایی از جلد اول شرح کامل ابیات مثنوی با نام «آوای نی» در مجموعه فرهنگی سرای عطار برگزار گردید.

جشن رونمایی از جلد اول شرح کامل ابیات مثنوی با نام «آوای نی» با حضور نویسنده این اثر ، آقای دکتر شریعتی در مجموعه فرهنگی سرای عطار برگزار گردید.