ورودی سرای عطار

ورودی سرای عطار

درب ورودی سرای عطار تماما چوبی بوده که با گره های هندسی از بیرون و داخل منبت کاری شده و قسمت سر در آن دارای نقوش گره چینی و شیشه های رنگی می باشد. این در از دو لت بزرگ تشکیل شده که با دو جک برقی باز و بسته می شود.

در دل هر کدام از درها که حکم دروازه را دارند.دری کوچکتر برای عبور و مرور افراد تعبیه شده است.بلافاصله بعد از در « هشتی » واقع شده که محل تقسیم خروجی ها می باشد.یعنی یک در به داخل سرا و در دیگر به سمت پارکینگ ( سالن غذاخوری) باز می شود که دارای گذری با شیب ملایم در وسط جهت عبور اتومبیل و پله هایی با خیز کم در طرفین برای عبور افراد درنظر گرفته شده است. این در نیز به صورت برقی با جک ، باز و بسته می شود. در پارکینگ نیز دارای تزئیناتی با گره های هندسی و شیشه هایی رنگی می باشد.

تصاویر مرتبط