گرمخانه

گرمخانه

ایرانیان از دیرباز برای نظافت و شستشوی بدن اهمیت زیادی قائل بوده اند. بنابراین در سرای عطار با توجه به امر نظافت و نیز وجود ذکر خانه و سالن ورزشی ، گرمخانه نیز احداث گردید. در ساخت آن با توجه به امکانات و شیوه زندگی امروزی ، بر رعایت اصول معماری نیز تاکید شده است.

سردر گرمخانه با کاشی معرق تزئین گردیده که پس از عبور از درگاهی به فضای رختکن وارد شده که زیباترین قسمت گرمخانه می باشد. سقف رختکن به صورت گنبد خفته می باشد که با کاربندی تزئین گردیده و به نوعی پوسته دوم محسوب می شود.زیرا سقف اصلی بتنی می باشد. در وسط فضای رختکن « سنگابی » بزرگ و زیبا با فواره ای در وسط آن نصب گردیده که تمامی بدنه آن با نقوش اسلامی حجاری شده است.

مصالح بکار رفته در کف و سکو ها تماماً از سنگ هرات بوده که قابلیت عبور نور را از خود دارد. فضای رختکن همانند فضای هشتی ، محل تقسیم راه ها می باشد که دارای دو در دیگر بوده و هر کدام از درها ، فرد را به مسیری هدایت می نماید.یکی از درها به گرمخانه باز می شود . این مکان به سبک حمام های ترکی ساخته شده و دارای سکویی چند ضلعی در وسط جهت مشت و مال و نشیمنگاه هایی در دو طرف برای نشستن می باشد. دمای اینجا نسبت به رختکن بالاتر بوده و دارای شیرهای آب گرم و سرد در دو طرف می باشد. در قسمت بعدی تعدادی دوش به صورت مجزا و محصور در نظر گرفته شده تا قبل از ورود به هر قسمتی بتوان شستشوی اولیه را انجام داده و عرق را از تن زدوده و نیز در مرحله خروج از حمام مجدداً تن و بدن را شستشو داد.

مشاهده تور مجازی

تصاویر مرتبط